1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
بهره برداری از واحد احیاء مستقیم ارفع

  • موقعیت جغرافیایی: اردکان - یزد
  • کارفرما: شرکت آهن و فولاد ارفع
  • وضعیت : در حال انجام
  • نوع قرارداد : بهره برداری