1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
بهره برداری از واحد احیاء مستقیم غدیر ایرانیان
  1. کاهش هزینه های تولید با بهینه سازی مصرف گاز و برق (کاهش ۱۰ درصدی مصارف نسبت به نرم طراحی میدرکس)

  2. دستیابی به ظرفیت اسمی در اولین سال کامل بهره برداری از کارخانه

  3. دستیابی به نرخ توقفات اضطراری کمتر از ۲% با بکارگیری رو شهای CBM و RCFA

  4. اعمال بیش از ۹۰ مورد اصلاحات و تغییر در طراحی اولیه میدرکس و بهبود عملکرد تجهیزات

  5. پیاده سازی سیستم مکانیزه مدیریت نگهداری و تعمیرات (CMMS) با رویکرد انجام تعمیرات به روش Paperless (مبتنی بر استاندارد ISO 14224 )

  • موقعیت جغرافیایی: اردکان - یزد
  • کارفرما: شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان
  • وضعیت : در حال انجام
  • نوع قرارداد : بهره برداری