1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
مشارکت در راه اندازی و بهره برداری از واحد احیاء مستقیم جهان فولاد سیرجان

در سال ۱۳۹۳ ما توانستیم همکاری خود را با شرکت جهان فولاد سیرجان در راه اندازی و بهره برداری و تامین نیرو آغاز نماییم.

  • موقعیت جغرافیایی: سیرجان - کرمان
  • کارفرما: شرکت جهان فولاد سیرجان
  • وضعیت : خاتمه یافته
  • نوع قرارداد : راه اندازی و بهره برداری