1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
مشاوره، آموزش و انتقال تجربیات بهره برداری واحد احیاء مستقیم پاسارگاد

خدمات ارائه شده در این پروژه عبارتند از :

 

  • ارائه خدمات کارشناسی و مشاوره ای مرتبط با راه اندازی و بهره برداری
  • همکاری با پرسنل احیاء مستقیم در اجرای عملیات تولید، تعمیر و نگهداری
  • انتقال تجربیات بهره برداری به پرسنل بهره برداری واحد احیاء مستقیم مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد
  • همکاری در تهیه و تدوین دستورالعمل ها و روش های بهره برداری و تعمیر و نگهداری
  • ارتقاء دانش فنی پرسنل بهره برداری و تعمیرات
  • موقعیت جغرافیایی: کوار - شیراز
  • کارفرما: مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد
  • وضعیت : پایان یافته
  • نوع قرارداد : راه اندازی، مشاوره و آموزش