1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
مشارکت در راه اندازی و نظارت بر بهره برداری واحد احیاء مستقیم گوهر

همکاری شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر و فناوران فولاد آبتین از سال ۱۳۹۴ آغاز گردید که در این پروژه شرکت فناوران فولاد آبتین برای نخستین بار وظیفه نظارت بر عملکرد تیم بهره بردار در زمان راه اندازی بر عهده داشت.

  • موقعیت جغرافیایی: سیرجان - کرمان
  • کارفرما: شرکت توسعه آهن و فولاد گلکهر
  • وضعیت : خاتمه یافته
  • نوع قرارداد : راه اندازی و نظارت بهره برداری