شرکت فناوران فولاد آبتین : اولین بهره بردار تخصصی O&M واحدهای احیاء مستقیم در ایران

شرکت فناوران فولاد آبتین در سال 1389 با تصمیم و مشارکت جمعی از مدیران برگزیده صنعت فولاد کشور جهت ارائه انواع خدمات گسترده و متنوع جهت امور بهره برداری، نگهداری و تعمیرات، طراحی و مهندسی و همچنین تامین قطعات و تجهیزات در صنایع فولاد کشور خصوصاً آهن اسفنجی ایجادشده است. دیدگاه توسعه محور در ارتباط با ارتقای فرهنگ تولید و نگهداشت نیروی انسانی، پیشرو بودن در نوآوری و تمایز در ارائه خدمات به کارفرمایان، یک اصل حرفه‌ای بوده و به‌عنوان فلسفه وجودی سازمان دنبال می‌شود.