مقالات

۱۴۰۲/۱۰/۱۹

فراخوان همکاری

شرکت فولاد آلیاژی ایران ( یزد)
بدین وسیله به اطلاع می رساند شرکت فناوران فولاد آبتین جهت تکمیل نیروهای مورد نیاز خود در برخی از واحد های شرکت فولاد آلیاژی ایران …

ادامه خبر ...
۱۴۰۲/۰۴/۱۷

فراخوان همکاری شرکت فناوران فولاد آبتین

فراخوان همکاری در فولاد آلیاژی ایران ( یزد) و مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق
بدین وسیله به اطلاع می رساند شرکت فناوران فولاد آبتین جهت تکمیل نیروهای مورد ن …

ادامه خبر ...