بهره برداری ، نگهداری و تعمیرات واحد احیاء مستقیم مگامدول چادرملو در سال ۱۳۹۷ توسط شرکت فن آوران فولاد آبتین آغاز گردید.

 • کارفرما: شرکت صنعتی و معدنی چادرملو
 • وضعیت : در حال انجام

کاهش هزینه های تولید با بهینه سازی مصرف گاز و برق (کاهش ۱۰ درصدی مصارف نسبت به نرم طراحی میدرکس)

دستیابی به ظرفیت اسمی در اولین سال کامل بهره برداری از کارخ …

 • کارفرما: شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان
 • وضعیت : در حال انجام

 • کارفرما: شرکت آهن و فولاد ارفع
 • وضعیت : در حال انجام

ظرفیت تولید این واحد ۵۰۰هزار تن میلگرد از قطر ۸ تا ۳۲ میلیمتر در سال می باشد که عملیات ساخت و تامین تجهیزات اصلی خارجی کارخانه طی مناقصه ای به شرکت STG ایتالیا …

 • کارفرما: صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه
 • وضعیت : در حال انجام

بهره برداری ، نگهداری و تعمیرات براساس مدل O&M واحد احیاء مستقیم مجتمع فولاد غدیر نی ریز با تولید سالانه ۸۰۰ هزارتن آهن اسفنجی در بهمن ماه ۱۳۹۶ توسط  شرکت ف …

 • کارفرما: شرکت فولاد غدیر نی ریز
 • وضعیت : در حال انجام

 • کارفرما: شرکت مهندسی فنآور معادن و فلزات(MMTE)
 • وضعیت : خاتمه یافته

انتخاب شرکت فناوران فولاد آبتین در سال ۱۳۹۵ به عنوان تیم راه اندازی احیاء مستقیم صبا فولاد خلیج فارس با ظرفیت ۵/ ۱ میلیون تن در سال نشان از سطح بالای دانش و تخص …

 • کارفرما: شرکت بین المللی مهندسی ایران (ایریتک)
 • وضعیت : خاتمه یافته

همکاری شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر و فناوران فولاد آبتین از سال ۱۳۹۴ آغاز گردید که در این پروژه شرکت فناوران فولاد آبتین برای نخستین بار وظیفه نظارت بر عملکرد …

 • کارفرما: شرکت توسعه آهن و فولاد گلکهر
 • وضعیت : خاتمه یافته