یکی از عواملی که تاثیر زیادی بر رقابت پذیری بنگاه های اقتصادی داشته و می تواند در بهبود آن نقش مهمی را ایفا نماید، آموزش نیروی انسانی است. مطالعات نشان داده است که همبستگی مثبت بسیار مستحکمی بین آموزش و بهره وری وجود دارد. اساس بهسازی سازمانی که به نام های دیگری چون توسعه و بالندگی سازمانی نیز خوانده شده، بهسازی نیروی انسانی است که به صورت های مختلف آموزش بدو خدمت و ضمن خدمت در سازمان ها انجام می شود.

واحد آموزش شرکت فناوران فولاد آبتین ضمن تجربه موفق در برگزاری انواع دوره های آموزشی تخصصی، مدیریتی، ایمنی و … برای پرسنل  شرکت و دوره های آموزشی برای پرسنل خارج از سازمان، توانایی برگزاری دوره های تخصصی خارج از سایت، دوره های پیش راه اندازی، آموزش های موردنیاز بهره برداری واحدهای احیاء مستقیم و همچنین دوره های ایمنی تخصصی را دارا می باشد.

مهم ترین دوره های آموزشی خارج از سازمان که توسط مدیران و کارشناسان شرکت فناوران فولاد آبتین طراحی و برگزار شده است به شرح ذیل می باشد:

– دوره آموزشی Offsite پرسنل بهره برداری شرکت آهن و فولاد ارفع

– دوره آموزشی Offsite پرسنل بهره برداری مجتمع فولاد بردسیر

– دوره جامع آموزشی پرسنل بهره برداری فولاد غدیر نی ریز

– دوره جامع آموزشی پرسنل بهره برداری مگامدول چادرملو

– دوره جامع آموزشی پرسنل بهره برداری مگامدول پاسارگاد

– دوره جامع آموزشی پرسنل بهره برداری مجتمع فولاد اردکان