توانایی ها و خدمات شرکت فناوران فولاد آبتین عبارتند از:

– بهره برداری از واحدهای فولادی به صورت O&M

– راه اندازی واحدهای فولادی کشور به خصوص واحدهای احیاء مستقیم

– استقرار نظام های مدیریت تولید، نگهداری و تعمیرات

– تدوین HSE Plan و اجرای تخصصی آن

– کاهش میزان ضایعات تولیدی

– بهینه سازی مصارف انرژی

– پیاده سازی سیستم مکانیزه مدیریت نگهداری و تعمیرات(CMMS) با رویکرد انجام تعمیرات به روش Paperless و مبتنی بر استاندارد ISO14224

– بازرسی فنی ماشین های دوار و آنالیز عیوب ارتعاشی (CM)

– تهیه و تدوین لیست قطعات یدکی موردنیاز

– تامین قطعات و تجهیزات موردنیاز واحدهای فولادی کشور

– بازرسی تخصصی از تجهیزات و قطعات در حال ساخت

– طراحی و مهندسی پروژه های افزایش ظرفیت واحدهای فولادی

-برگزاری دوره آموزشی جامع تئوری و عملی برای پرسنل بهره برداری واحدهای احیاء مستقیم