شرکت فناوران فولاد آبتین از کلیه افراد باتجربه و متخصص در رشته های مختلف که تمایل به همکاری با این شرکت را دارند دعوت می نماید تا اطلاعات خود را از طریق فرم ذیل برای ما ارسال نمایند. بدیهی است درخواست ها دسته بندی و در هنگام جذب نیرو برای پروژه های تحت مدیریت به فراخور نیاز دعوت به مصاحبه می شوند.