شرکت فناوران فولاد آبتین در اولین گام با بهره برداری از پروژه احیاء مستقیم غدیر ایرانیان در سال ۱۳۸۹، خود را در ردیف شرکت های موفق در صنعت فولاد کشور مطرح نمود. …

  • کارفرما: شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان
  • وضعیت : در حال انجام

شرکت آهن و فولاد ارفع در مجتمع صنعتی چادرملو واقع در اردکان یزد واقع شده است. واحد احیاء مستقیم ارفع به ظرفیت ۸۰۰٫۰۰۰ تن تولید آهن اسفنجی به روش میدرکس در خرداد …

  • کارفرما: شرکت آهن و فولاد ارفع
  • وضعیت : در حال انجام

شرکت فناوران فولاد آبتین به عنوان شرکت بهره بردار مگامدول چادرملو در سال ۱۳۹۷ انتخاب گردید. واحد احیاء مستقیم چادرملو با ظرفیت تولید ۱٫۵۵۰٫۰۰۰ تن آهن اسفنجی سرد …

  • کارفرما: شرکت معدنی و صنعتی چادرملو
  • وضعیت : در حال انجام

بهره برداری از واحد نورد سرمد که یکی از واحدهای مجتمع آهن و فولاد سرمد ابرکوه می باشد به شرکت فناوران فولاد آبتین واگذار گردید.  این واحد نورد با ظرفیت ۴۵۰ هزار …

  • کارفرما: صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه
  • وضعیت : در حال انجام

شرکت مجتمع فولاد اردکان در سال ۱۳۹۸، شرکت فناوران فولاد آبتین را به عنوان پیمانکار بهره بردار واحد احیاء مستقیم مجتمع فولاد اردکان برگزید. واحد احیاء مستقیم مجت …

  • کارفرما: شرکت مجتمع فولاد اردکان
  • وضعیت : در حال انجام