شرکت فناوران فولاد آبتین در اولین گام با بهره برداری از پروژه احیاء مستقیم غدیر ایرانیان در سال ۱۳۸۹، خود را در ردیف شرکت های موفق در صنعت فولاد کشور مطرح نمود. …

 • کارفرما: شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان
 • وضعیت : در حال انجام

شرکت آهن و فولاد ارفع در مجتمع صنعتی چادرملو واقع در اردکان یزد واقع شده است. واحد احیاء مستقیم ارفع به ظرفیت ۸۰۰٫۰۰۰ تن تولید آهن اسفنجی به روش میدرکس در خرداد …

 • کارفرما: شرکت آهن و فولاد ارفع
 • وضعیت : در حال انجام

شرکت فناوران فولاد آبتین به عنوان شرکت بهره بردار مگامدول چادرملو در سال ۱۳۹۷ انتخاب گردید. واحد احیاء مستقیم چادرملو با ظرفیت تولید ۱٫۵۵۰٫۰۰۰ تن آهن اسفنجی سرد …

 • کارفرما: شرکت معدنی و صنعتی چادرملو
 • وضعیت : در حال انجام

بهره برداری از واحد نورد سرمد که یکی از واحدهای مجتمع آهن و فولاد سرمد ابرکوه می باشد به شرکت فناوران فولاد آبتین واگذار گردید.  این واحد نورد با ظرفیت ۴۵۰ هزار …

 • کارفرما: صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه
 • وضعیت : در حال انجام

شرکت مجتمع فولاد اردکان در سال ۱۳۹۸، شرکت فناوران فولاد آبتین را به عنوان پیمانکار بهره بردار واحد احیاء مستقیم مجتمع فولاد اردکان برگزید. واحد احیاء مستقیم مجت …

 • کارفرما: شرکت مجتمع فولاد اردکان
 • وضعیت : در حال انجام

شرکت فناوران فولاد آبتین در این پروژه به عنوان مشاور، راه انداز و راهبر فنی واحد بهره برداری برای واحد احیاء مستقیم مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد شیراز فعالیت نم …

 • کارفرما: مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد
 • وضعیت : پایان یافته

پروژه مشارکت در راه اندازی گرم مگا مدول صبافولاد خلیج فارس با ظرفیت ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ تن تولید بریکت گرم(HBI) در سال توسط شرکت فناوران فولاد آبتین صورت پذیرفته است. مگا …

 • کارفرما: شرکت صبا فولاد خلیج فارس
 • وضعیت : پایان یافته

واحد احیاء مستقیم کوثر با ظرفیت ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تن تولید آهن اسفنجی در سال به روش میدرکس به عنوان دومین مدول تولید آهن اسفنجی شرکت توسعه آهن و فولاد گلگهر در سال ۱۳۹۷ …

 • کارفرما: شرکت توسعه آهن و فولاد گلگهر
 • وضعیت : پایان یافته