1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
واحد احیاء مستقیم غدیر نی ریز

واحد احیاء مستقیم غدیر نی ریز که یکی از ۸ طرح استانی برای تولید آهن اسفنجی می باشد در سال ۱۳۹۶ به بهره برداری رسید. شرکت فناوران فولاد آبتین برای اولین بار در یک واحد احیاء مستقیم با تکنولوژی پرد به عنوان همکار در راه اندازی واحد انتخاب شد. بخشی از فعالیت های انجام شده توسط این شرکت را می توانید در ادامه بخوانید :

– تامین نیروی باتجربه و متخصص در راه اندازی گرم واحد احیاء مستقیم غدیر نی ریز

–  آموزش حین کار به پرسنل بهره برداری واحد احیاء مستقیم فولاد غدیر نی ریز

– مشاوره، آموزش و انتقال تجربیات بهره برداری

– برگزاری دوره جامع آموزشی پرسنل بهره برداری فولاد غدیر نی ریز

– دستیار فنی تولید، نگهداری و تعمیرات در زمان بهره برداری

  • موقعیت جغرافیایی: نی ریز - استان فارس
  • کارفرما: شرکت فولاد غدیر نی ریز
  • وضعیت : پایان یافته
  • نوع قرارداد : -